V.Z.W. Werken Glorieux
Ligging & Bereikbaarheid
De vzw Werken Glorieux bevindt zich in Ronse. Via de grote toegangswegen tot Ronse volgt u de bewegwijzering. Zij brengen u naar onze centraal gelegen parking. Aan de slagbomen neemt u een parkingticket. Vergeet niet om dit parkingticket te valideren vóór u het ziekenhuis verlaat. De betaal-automaat bevindt zich aan de hoofdingang. Aan de hoofdingang van het ziekenhuis kunt u uw wagen tijdelijk stationeren om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Voor andersvaliden is een voorbehouden parkeergelegenheid voorzien. In de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang staan rolstoelen ter uwer beschikking.

Aan de inkombalie wordt u opgevangen door een onthaalbediende, die u verder zal begeleiden bij opname of bezoek.

Met het openbaar vervoer bereikt u ons met de belbus of met het stadsnet van de Lijn. Om de 30 minuten is er een vast lus:

- Lijn 73: station - Campus Glorieux [met halte aan de hoofdinkom]

De hoofdingang is open van 7u00 tot 20u00. Tussen 20u00 en 7u00 is het ziekenhuis enkel toegankelijk via de spoedgevallendienst op campus Glorieux.